Debat

Scroll ned på siden og se debatter på folkemødet.

Debatter - telt 1

 

Kl. 11.15-12.15 - telt 1

Vækst via kultur. Hvordan kan erhvervsliv og kultur krydsbefrugte hinanden?

Når vi i Sorø Kommune arbejder med erhvervsudvikling, inddrages turisme, foreningsliv og detailhandel. Alt sammen med henblik på at lave en symbiose, som resulterer i, at det bliver attraktivt at komme til Sorø for at arbejde, bo, leve og drive virksomhed. Kunst og kultur spiller en væsentlig rolle i denne symbiose. Men hvordan får vi kultur, kunst og erhvervsliv til at drage mere nytte af hinanden? 

I panelet: Anna Krogh (Direktør, Sorø Kunstmuseum), Jim Lyngvild (Kunstner), Laila Carlsen (Erhvervschef i Sorø Kommune), Malene Frandsen (fra Oplevelsesøkonomisk Netværk), Marianne Karlberg (Koncertsanger og musikagent, Frie Grønne), Torsten Schack Pedersen (MF, Venstre).

Moderator: Michael von Bülow, formand Sorø Erhvervsudviklingsråd

 

 

Kl. 12.30-13.30 - telt 1

DK2020 Klimahandleplan for Sorø Kommune. Hvordan kan vi bidrage hver især?

Oplæg på hver 10 minutter fra Sorø Kommune om arbejdet med DK2020, fra Sorø Erhvervs Klimapanel og fra Grønt Forum indleder seancen og efterfølges af debat. Hvordan lever vi op til Parisaftalens målsætninger i Sorø Kommune? Hvordan bidrager man bedst som kommune, borger, erhvervsdrivende eller forening?

I panelet: Gert Jørgensen (Borgmester i Sorø Kommune, C), Linda Nielsen (Medlem af Økonomiudvalget, F), Niels Aalbæk Jensen (Medlem af Teknik og Miljøudvalget Frigængerne), Michael von Bülow (Formand for Sorø Erhvervsklimapanel), Ane Popp-Kristensen (Afdelingsleder VKST), Niels Damgaard (Kommuneservice- og kommunikationschef AffaldPlus) samt en repræsentant fra Grønt Forum.

Moderator: Morten Olesen, Chef for Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune

 

 

Kl. 13.45-14.45 - telt 1

Kultur for alle og til hverdag - er vi modige nok?

Kultur kan skabe fællesskab, eftertænksomhed og bringe sanserne i spil. Hvordan får vi kulturen ind som en fast del af hverdagen for flest mulige målgrupper? Hvilke virkemidler skal vi tage i brug? 

I panelet: Erik Lindsø (Forfatter og kulturjournalist), Jim Lyngvild (Kunstner), Bo Christensen (Formand for Kultur- og fritidsudvalget, C), Bettina Jensen (Medlem af Kultur- og fritidsudvalget, A), Mia Sørup (Leder af Sorø Bibliotek)

Moderator: Louise Sjøberg, Vækstkonsulent, Center for Demokrati, Vækst og Kultur i Sorø Kommune.

 

Kl. 15.00-16.00 - telt 1

Hvordan kan vi skabe en levende og aktiv midtby i Sorø?

Den aktive og levende bymidte er et samfundsgode med mange funktioner og services til borgere og virksomheder. Hvordan ser bymidten ud i fremtiden? Hvilke funktioner skal bymidten rumme? Hvad er vigtigt for den levende bymidte i fremtiden?

Og hvordan understøtter vi livet i Sorø Bymidte i fremtiden?

I panelet: Thomas Skou Grindsted (Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC), Jens Nygaard (Formand for Teknik og Miljøudvalget V), Bo Christensen (Formand for Kultur og Fritidsudvalget,  C), Niels Aalbæk Jensen (Medlem af Teknik og Miljøudvalget m.m., Frigængerne), Bettina Nielsen (Næstformand i Sorø Handel og Service), Michael von Bülow (Formand for Erhvervsudviklingsrådet), Rasmus Evind (City Manager Præstø by), Sara Paarup (Kontorchef Bolig- og Planstyrelsen).

Moderator: Bliver annonceret senere

 

 

 

Debatter - telt 2

 

Kl. 11.15-12.15 - telt 2

Hvordan forebygger vi, at så mange børn og unge får psykiatriske diagnoser eller mistrives?

Der har særligt de sidste 10-15 år været en massiv stigning i antallet af børn og unge, som får en psykiatrisk diagnose eller på anden måde udviser tegn på mistrivsel. Sorø kommune er den kommune i landet, som i perioden fra 2009 og til 2019 har oplevet den næsthøjeste stigning i andelen af diagnosticerede børn. Vi kan ikke løse disse udfordringer igennem individuel behandling, men må i stedet tænke i generelle sundhedsfremmende indsatser. For dårlig mental sundhed i barndommen og ungdommen påvirker et menneskes mulighed for at få et velfungerende voksenliv. Igennem oplæg og diskussion bliver vi klogere på, hvad der skal til.

I panelet: Lars Damgaard (Formand for Børn og Undervisningsudvalget O), Pia Hvid (Næstformand for Børn og Undervisningsudvalget Frigængerne), Jonas Høgh Sloth (Skoleleder, Ruds Vedby Skole), Sofie Ullerup Torpegaard (Medlem af Børn og Undervisningsudvalget C), Anne Madsen (Medlem af Børn og Undervisningsudvalget, A), Sascha Fich (Spidskandidat for Radikale Venstre i Sorø), Lonnie Ziebell (Pædagogisk leder, Villa Villakulla).

Moderatorer: Nicola Nyhave og Charlotte Norsk Dahl, Specialister i børnepsykologi, Sorø Kommune.

 

Kl. 12.30-13.30 - telt 2

Frivillige indsatser og mental sundhed

Andelen af borgere med dårlig mental sundhed og med højt stressniveau stiger, og det er i dag et kendt faktum, at ensomhed er lige så farligt som rygning, når det handler om risiko for død af hjerte-kar-sygdom.

Vi har ikke råd til at behandle os ud af problemerne. Hvad kan vi gøre i samarbejde med aktører uden for den kommunale organisation? Grundlaget for det gode liv kan skabes på mange måder. Hvad kan koblingen mellem frivillighed og mental sundhed betyde? Hvordan kan vi mobilisere civilsamfundet og geare kommunen?

I panelet: Ole Brøndum (Frivillig fra Livets Overgange), Rune Rønne (Stifter af foreningen PUST), Søren Engelsen (Post.doc. fra Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, RUC), Thomas Petersen (Udviklingskonsulent i Ishøj Kommune + Sund By Netværket), Anders Bo Hansen (Næstformand DGI Midt - og Vestsjælland), Mogens Schwensen (Medlem af Social og Sundhedsudvalget,  C), Lars Schmidt (Formand for Social og Sundhedsudvalget,  O), Jens Nygaard (Næstformand for Social og Sundhedsudvalget, V), Annette Raaschou van der Star (Medlem af Social og Sundhedsudvalget, A), Bo Christensen (Medlem af Social og Sundhedsudvalget, C), Preben Lund (Medlem af Social og Sundhedsudvalget, A).

Moderator: Helena P.N. Jørgensen, Sekretariatsleder i Center for Social og Sundhed, Sorø Kommune

 

Kl. 13.45-14.45 - telt 2

Hør de unges stemmer! Om det gode ungdomsliv for alle unge i kommunen

To grupper unge fra Sorø Kommune medvirker i en ny dokumentarfilm produceret i samarbejde med Ung Sorø og Buster Filmfestival. Den danner afsæt for en debat, hvor de unges perspektiver og stemmer er i centrum. Hvordan kan alle unge finde en plads i kommunens tilbud? Hvad er et godt ungdomsliv?

I panelet: Repræsentanter fra Sorø Ungdomsprojekt og Elevforum. Mogens Schwensen (Medlem af Social og Sundhedsudvalget, C), Annette Raaschou van der Star (Medlem af Social og Sundhedsudvalget, A), Kasper Emde Nygaard (Medlem af Børn og Undervisningsudvalget, V), Bo Bjerre Mouritzen (Medlem af Børn og Undervisningsudvalget, Ø).

Moderator: Andreas Behrendt Lau, Souschef i Ung Sorø, Sorø Kommune.

 

Kl. 15.00-16.00 - telt 2

Hvordan sikrer vi virksomhederne de nødvendige og kvalificerede medarbejdere?

Debatten tager udgangspunkt i de aktuelle rekrutteringsudfordringer, som opleves på mange fagområder - fx manglen på sundhedsfagligt personale, pædagoger, bygge- og anlægsarbejdere og medarbejdere i restaurationsbranchen. 

Et kort oplæg fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ved Henriette Yvonne Poulsen, specialkonsulent og VEU koordinator, om situationen i vores geografiske område skyder debatten i gang.

I panelet: Lars Schmidt (Næstformand i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og medlem af Økonomiudvalget, O), Linda Nielsen (medlem af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget, F) Dennis Gartig (Medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, A), Michael Kaas-Andersen (Direktør, ZBC), Malene Frandsen (Næstformand for Erhvervsudviklingsrådet i Sorø, filialdirektør hos Nordea i Sorø).

Moderator: Pernille Andersen, Konsulent i Center for Udvikling og IT, Sorø Kommune