Bagom

Med udgangspunkt i Sorø Kommunes Vision22 har byrådspolitikerne ønsket et folkemøde for at styrke samarbejdet yderligere mellem kommune, borgere, virksomheder og civilsamfundet i det hele taget.

Byrådets vision rummer ni af FN's verdensmål, som er udvalgt til at være af særlig betydning for Sorø Kommune. Sorø Folkemøde gennemføres særligt i forlængelse af FN verdensmål nr. 17 "Partnerskab for handling". "Partnerskab for handling" handler kort sagt om at udvikle rammerne for samarbejdet mellem kommune og borgere.

Sorø Kommune skaber rammen for Sorø Folkemøde, men det er kommunens borgere, foreninger og virksomheder, der udfylder rammen.

Med Folkemøde Sorø 2019 vil vi gribe borgerinddragelse anderledes an, end vi plejer. Efter en evaluering vil byrådet tage stilling til, om konceptet skal gentages.

 

Foreninger og borgere inddraget på optaktsmøde

OpstartsmoedeOpstartsmøde afholdtes i Dianalund d. 19/6

Lokalråd, unge og ældre fra foreninger og erhvervsliv. I alt 46 borgere var mødt op til optaktsmøde for at komme med idéer til, hvordan et folkemøde kan udformes. Her blev det både drøftet, hvad et folkemøde er, og så var der gode bud på aktiviteter og events, som er i gang med at blive realiseret.

Kommunen kan ikke gøre alt alene


Grethe er både ansat og frivillig i Sorø Kommune. Hun mener, det er helt nødvendigt, at vi løfter i flok.

De frivillige er en gave


Rosa fra Holbergcenterets Venner har masser af gode erfaringer med samskabelse mellem frivillige og det offentlige.

 

Forskel på frivillig og ansat


Lise fra Danmarks Lærerforening og Anja fra Dansk Sygeplejeråd vil gerne lægge op til debat om, hvad frivillige kan byde ind med og hvad de fagprofessionelle skal lave.